» Tìm kiếm:

Hunggary Laxlo Buidoso

Dieu che thanh cong vacxin chong virus H5N1 Điều chế thành công vắcxin chống virus H5N1

Giám đốc Viện dịch tễ học Hunggary Laxlo Buidoso tuyên bố các chuyên gia nước này đã điều chế thành công vắcxin chống virus H5N1 - thủ phạm..

Dieu che thanh cong vacxin chong virus H5N1 Điều chế thành công vắcxin chống virus H5N1

Giám đốc Viện dịch tễ học Hunggary Laxlo Buidoso tuyên bố các chuyên gia nước này đã điều chế thành công vắcxin chống virus H5N1 - thủ phạm..