Con nguoi tiep tuc lam ton hai sinh thai cua minh Con người tiếp tục làm tổn hại sinh thái của mình

Năm nay Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày Đa dạng sinh học quốc tế 22/5 bằng cách cho công bố một báo cáo quan trọng "Hệ sinh thái và sự an sinh..