» Tìm kiếm:

Hongkong Society

Hong Kong DTDD giup nguoi vo gia cu co viec lam Hong Kong: ĐTDĐ giúp người vô gia cư có việc làm

Một tổ chức từ thiện Hongkong Society for Community Organization (SCO) đã bắt đầu một cuộc quyên góp điện thoại di động để cấp cho người vô..