» Tìm kiếm:

Hoa Kỳ Nguyễn Thuyết Phong

Suy nghi ve so phan cua don ca tai tu Suy nghĩ về số phận của đờn ca tài tử

Ngày 16/11, tiến sĩ âm nhạc người Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Thuyết Phong chủ trì một nhóm thuyết trình về âm nhạc châu Á trong khuôn khổ..