» Tìm kiếm:

Hoàng Thị Hoài Linh

Vet tham do mun Vết thâm do mụn

Em thường có vấn đề với những loại mụn, càng vất vả hơn là những mụn đó luôn để lại vết thâm. Vì vậy nên em thường không tự tin với khuôn..