» Tìm kiếm:

Hoàng Quang Nhâm

Ke cuop tren cau Quan Thanh Kẻ cướp trên cầu Quán Thánh

Tối 22/10/2004, Nguyễn Văn Cậy ở thị trấn Quốc Oai (Quốc Oai) đến chơi nhà Hoàng Quang Nhâm ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ). Sau khi ăn..