» Tìm kiếm:

Hoàng Mai Trang

Tai san co trong thoi ky hon nhan la tai san chung Tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung

“Trong quá trình chung sống, chúng tôi sắm được mỗi người một xe máy. Thời gian qua, tôi đi công tác nước ngoài. Ở nhà, chồng tôi có quan..