» Tìm kiếm:

Hoàng Ama Trương Thiết Lâm

Hoang Ama Truong Thiet Lam co the bi phong toa tai san Hoàng Ama Trương Thiết Lâm có thể bị phong tỏa tài sản

Khán giả Việt Nam đã có dịp biết đến tài diễn xuất của ông khi vào vai Hoàng Ama trong phim “Hoàn châu Cách cách”.