» Tìm kiếm:

Hoàng Đình Hiệp

Dong Anh Ha Noi Dan kho vi nuoc thai Đông Anh, Hà Nội: Dân khổ vì nước thải

Theo anh Hoàng Đình Hiệp, một người dân ở xóm Thượng thì tình trạng ô nhiễm của con mương này đã kéo dài hàng chục năm nay. Mùa khô, gió..