» Tìm kiếm:

Hitachi 20GB

May treo do phan mem hay phan cung 1 Máy treo do phần mềm hay phần cứng (1)

Máy notebook DELL Inspiron 8100 của tôi cấu hình Pen III 1 Ghz moblie, RAM 512MB, card man hình 16MB NVIDIA G2 Force. Trước đây tôi dùng ổ..