» Tìm kiếm:

Hiện Oracle

Ban va loi bao mat ngoai ke hoach cua Oracle Bản vá lỗi bảo mật ngoài ... kế hoạch của Oracle

Oracle vừa cho phát hành bản cập nhập nhằm vá các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong bộ ứng dụng E-Business Suite. Nếu theo đúng tiến trình..