AOL chi 850 trieu USD de mua lai mot mang xa hoi AOL chi 850 triệu USD để mua lại một mạng xã hội

Ngày 13/3, “cánh tay mặt” của Time Warner là AOL cho biết sẽ trả 850 triệu USD tiền mặt để mua lại mạng truyền thông xã hội Bebo hiện..