» Tìm kiếm:

Heydar Aliev

Cuoc tien dua Heydar Aliev Cuộc tiễn đưa Heydar Aliev

Ngày 15-12, 1,5 triệu người Azerbaijan đã tiễn đưa cố tổng thống Heydar Aliev tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đã..