» Tìm kiếm:

Henry Cookson

De n Nam Cu c ba ng chan va die u de quyen go p tie n Đến Nam Cực bằng chân và diều để quyên góp tiền

Ba người Anh Rory Sweet (39 tuổi), Henry Cookson (31 tuổi) và Rupert Longsdon (34 tuổi) chỉ dùng ván trượt và diều, vượt hơn 1.700 km để..