» Tìm kiếm:

Henri Dutilleux

Ca si Aznavour duoc trao giai Bac dau boi tinh Ca sĩ Aznavour được trao giải Bắc đẩu bội tinh

Ca sĩ Charles Aznavour và nhà soạn nhạc Henri Dutilleux sẽ nhận giải thưởng công dân danh dự nhất của nước Pháp - giải Bắc đẩu bội tinh..