» Tìm kiếm:

Hello America

Hanh phuc mong manh Hạnh phúc mong manh

David Spritz (Nicholas Cage) - người đọc bản tin dự báo thời tiết khá nổi tiếng cho truyền hình Chicago, được chương trình Hello America..