» Tìm kiếm:

Heinrich Von Pierer

Xicangdan hoi lo xuyen quoc gia cua Siemens Bai 3 Cai gia phai tra Xìcăngđan hối lộ xuyên quốc gia của Siemens - Bài 3: Cái giá phải trả

Vụ xìcăngđan hối lộ lớn chưa từng có trong lịch sử hình thành Siemens đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề không chỉ cho tập đoàn đa..