Noi tim thay trong Hegre I lon nhat Viet Nam Nơi tìm thấy trống Hegre I lớn nhất Việt Nam

Tháng 8/1990 gần chân núi Nghĩa Lĩnh - Đền Hùng (xã Hy Cương, Phú Thọ) người ta tìm thấy một chiếc trống có đường kính mặt 93cm, chiều cao..