» Tìm kiếm:

Headset Genius HS

Am thanh cho game thu Âm thanh cho game thủ

Môi trường cần yên tĩnh, chẳng đủ không gian cho bộ loa "một mẹ nhiều con" hoặc hầu bao lép kẹp... Những lý do này khiến một game thủ phải..