» Tìm kiếm:

Hay LogMeIn

Intel co VIIV thi AMD co LIVE Intel có VIIV thì AMD có LIVE?

Ngày hôm qua, AMD đã chính thức giới thiệu hệ thống PC đa phương tiện truyền thông đầu tiên ứng dụng nền tảng công nghệ giải trí số LIVE...