» Tìm kiếm:

Hamid Karzaï

Bau cu Afghanistan chan chan khong can den vong hai Bầu cử Afghanistan: chắn chắn không cần đến vòng hai

Tổng thống lâm thời Hamid Karzaï chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên tại Afghanistan mà không cần chờ..