» Tìm kiếm:

Haldis Gundersen

Mo voi nuoc duoc bia Mở vòi nước được bia

Haldis Gundersen cảm thấy như đang sống trên thiên đường khi bật vòi nước trong bếp và bia xối xả chảy ra.