» Tìm kiếm:

HTX Tam Hòa

Thanh Hoa ap dung cong nghe san xuat muoi sach Thanh Hóa: áp dụng công nghệ sản xuất muối sạch

Hiện nay bà con diêm dân ở HTX Tân Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia và HTX Tam Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc - hai địa phương sản xuất..