Hong phat cho ra mat bo thiet bi thuc nghiem HP Readboy Hồng phát cho ra mắt bộ thiết bị thực nghiệm HP Readboy

Đây là dòng sản phẩm giáo dục, phát triển trí tuệ dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 2, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. HP Readboy gồm..

Tin van ngay 10 10 Tin vắn ngày 10/10

Công ty Hồng Phát giới thiệu sách điện tử cho thiếu nhi * HP chính thức công bố máy tính bỏ túi iPAQ hw6515 Mobile Messenger * Trojan..