» Tìm kiếm:

HP Pavilion A

May tinh de ban HP Pavilion A series va G series Máy tính để bàn HP Pavilion A-series và G-series

Báo cáo thị trường mới nhất của cả IDC và Gartner đều chung một đáp số: HP là nhà sản xuất máy tính cá nhân số 1 thế giới trong quý 1/2007.

Ghi VCD len DVD RW 1 Ghi VCD lên DVD+RW (1)

Máy tính của tôi HP Pavilion AMD XP Athlon 2000 1.66GHZ, 512 DDRAM, ổ cứng 80GB, chạy Win XP Home Edition, có ổ đĩa HP DVD+RW 100i. Tôi đã..