HP tang mot phong may tinh cho DH Ky thuat Da Nang HP tặng một phòng máy tính cho ĐH Kỹ thuật Đà Nẵng

Ngày 31/3, công ty Hewlett-Packard (HP) đã trao tặng cho trường một phòng máy vi tính trị giá 20.000 USD, gồm 15 máy tính hiệu HP Brio và..