» Tìm kiếm:

HCM Ton Van Zeeland

Ngoc Khai di hoc mua tai Ha Lan Ngọc Khải đi học múa tại Hà Lan

Diễn viên múa Ngọc Khải (ảnh) nhận học bổng tu nghiệp tại Hà Lan do tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Ton Van Zeeland cấp. Ngọc Khải sinh năm..