PetroVietNam va Lilama ky thoa thuan hop tac toan dien PetroVietNam và Lilama ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Sáng nay (24/5/2007), Thỏa thuận Hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực vừa được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV) và Tổng Công ty..

Phat hanh 1 ty USD trai phieu quoc te Phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Chính phủ vừa chấp thuận đề nghị của Bộ trưởng Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế năm 2007 theo..