» Tìm kiếm:

Hội Kiểm

Chuyen giao hoi nghe nghiep quan ly hanh nghe ke toan kiem toan Chuyển giao hội nghề nghiệp quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính vừa quyết định chuyển giao cho Hội Kế toán - kiểm toán (VAA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA) quản lý hành nghề kế..

Thong nhat ky thi bang kiem toan vien VN va quoc te Thống nhất kỳ thi bằng kiểm toán viên VN và quốc tế

Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán công chứng vương quốc Anh (ACCA) vừa thống nhất ký kết chương trình thi phối hợp đầu tiên trong năm 2004 cho..

80 doanh nghiep du dieu kien thuc hien kiem toan 80 doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện kiểm toán

Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA) vừa chốt lại danh sách 80 doanh nghiệp đủ điều kiện làm nhiệm vụ kiểm toán.