» Tìm kiếm:

Hồ Thị Trúc

Cong ty Song Thu tang nha cho nan nhan bao Xangsane don tet Công ty Sông Thu tặng nhà cho nạn nhân bão Xangsane đón tết

Ngày 13.2.2007, Công ty Sông Thu - Tổng cục CNQP, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng và Quận đoàn Cẩm Lệ đã phối hợp tổ chức khánh..