» Tìm kiếm:

Hồ Thị Tam

Phat tu vi pha mo Phạt tù vì phá mộ

Con cháu họ Trần tôn tạo ngôi mộ cổ, nhưng gia đình bà Hồ Thị Tam ngăn cản và đập bát hương, đào rãnh sâu bên phần mộ. Sau đó, họ san phẳng..