» Tìm kiếm:

Hồ Duy Diệm

Gioi KTS Da Nang au lo viec doi Thu vien Tong hop Giới KTS Đà Nẵng âu lo việc dời Thư viện Tổng hợp

Dời Thư viện Tổng hợp để xây dựng trung tâm thương mại đang tiếp tục là vấn đề nóng của dư luận Đà Nẵng. Nay đến lượt giới KTS lên tiếng!