Chuyen doi gioi tinh Cuoc danh doi dat gia Chuyển đổi giới tính: Cuộc đánh đổi đắt giá?

Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về xác định lại giới tính và Luật chuyển đổi giới đang được "thai nghén". Điều này sẽ mở ra..

Chuyen doi gioi tinh cuoc danh doi dat gia Chuyển đổi giới tính, cuộc đánh đổi đắt giá

Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về xác định lại giới tính và Luật chuyển đổi giới. Điều này sẽ mở ra cho những người "giới..