Cao hoa don de trung thuong Cào hóa đơn để trúng thưởng?

Một đề án đang được Tổng cục Thuế hoàn thiện và khi được thực hiện sẽ liên quan đến mọi người, mọi doanh nghiệp. Đó là đề án phát hành loại..