» Tìm kiếm:

HĐTT Nguyễn Ngọc Vinh

Lai bat cap chuyen phan cong trong tai Lại bất cập chuyện phân công trọng tài

Trong lịch phân công do Chủ tịch HĐTT Nguyễn Ngọc Vinh lập - được Trưởng ban thanh tra Vũ Hạng và Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đồng ý - có..