» Tìm kiếm:

HĐQT ĐHDL Văn Hiến

Cham dut nhiem ky cong tac cua HDQT DHDL Van Hien Chấm dứt nhiệm kỳ công tác của HĐQT ĐHDL Văn Hiến

Hôm nay, một nhóm công tác của Bộ GD-ĐT tới TP HCM để xem xét đề nghị của Thanh tra Bộ về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ công tác Hội đồng quản..

Se kiem diem tung ca nhan trong HDQT DHDL Van Hien Sẽ kiểm điểm từng cá nhân trong HĐQT ĐHDL Văn Hiến

Hôm qua, Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường đều cho rằng những kết luận và kiến nghị của đoàn thanh tra là chính xác...