Hoa hau Viet Nam phat dong chien dich dang ky khai sinh toan cau tai Quang Tri Hoa hậu Việt Nam phát động chiến dịch đăng ký khai sinh toàn cầu tại Quảng Trị

Ngày 12/4/2005, tại xã Húc Nghè (Đa Krông, Quảng Trị), Bộ Tư pháp, Tổ chức Plan Việt Nam và Đại sứ thiện chí của chiến dịch - Hoa hậu Việt..