» Tìm kiếm:

Hãng Virgin Records

Janet Jackson van tiep tuc tien len Janet Jackson vẫn tiếp tục tiến lên

Siêu diva. Rất ít nghệ sĩ có thể có vị trí hợp pháp để khẳng định danh hiệu đó. Càng ít nghệ sĩ hơn vẫn có thể kéo dài sự nghiệp phi thường..