» Tìm kiếm:

Graham Sutclffe

Chi huy dan nhac DDVN 15 Graham Sutcliffe Tinh chuyen nghiep o DDVN rat cao Chỉ huy dàn nhạc DDVN 15 Graham Sutcliffe: Tính chuyên nghiệp ở DDVN rất cao

Năm 1992, Graham Sutclffe đến Việt Nam như một người khách du lịch. Không ngờ chuyến đi ấy, nơi tưởng chừng chỉ dừng chân thưởng ngoạn lại..