» Tìm kiếm:

Graham Hill

The thuc 1 Dong doi hay doi thu Thể thức 1: Đồng đội hay đối thủ?

Tay đua Thể thức 1 Jim Clark từng nhận được câu hỏi: "Hẳn anh rất vui thích khi trở thành đồng đội của Graham Hill trong đội Lotus?". Tay..