» Tìm kiếm:

Graham Capstick

Cu danh dau cua Chua vao Guinness “Cú đánh đầu của Chúa” vào Guinness

Nếu bàn tay Maradona được gọi là “Bàn tay của Chúa”, thì ngày 17-4 vừa qua cú đánh đầu thành bàn ở cự ly khoảng 53m của Graham..