» Tìm kiếm:

Gracie Fields

Robert Farnon bac thay soan nhac dan day Robert Farnon, bậc thầy soạn nhạc đàn dây

Theo nhà soạn nhạc người Mỹ André Previn thì Robert Farnon là một ""nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới về đàn dây"". Một số người Canada lại coi..