Kwon Sang Woo dem mat ngu o My Kwon Sang Woo - đêm mất ngủ ở Mỹ

"Do sự chênh lệch về thời gian nên tôi đang rất vất vả. Khi tôi ngủ dậy thì ở đây là 12 giờ đêm. Nhân vật Gon Woo do tôi đảm nhiệm trong..