» Tìm kiếm:

Golden Sound

Thang tram loa Tannoy Thăng trầm loa Tannoy

Lịch sử Tannoy cũng chứng kiến những thăng trầm khi liên tục đổi chủ sở hữu vào thập niên 70, 80. Tuy nhiên với chiến lược kinh doanh đúng..