» Tìm kiếm:

Global Voices

The gioi blog bat dau chung lai Thế giới blog bắt đầu chững lại

Mặc dù vẫn đạt được tốc độ phát triển như nấm mọc sau mưa nhưng dường như thế giới webblogs đang bắt đầu chững lại do sự chia rẽ trong nền..