» Tìm kiếm:

Gia Long 3km

Phat hien hang dong lon canh cum danh thang noi tieng Phát hiện hang động lớn cạnh cụm danh thắng nổi tiếng

Ban Quản lý khu du lịch Cụm thác Đray Sáp - Gia Long - Trinh Nữ vừa phát hiện 2 hang động lớn. Một cái nằm cách thác Gia Long 3km về hướng..