» Tìm kiếm:

Giác Tiên

Co vat quy chua Hue Cổ vật quý chùa Huế

Những cổ vật quý ở chùa Trúc LâmChùa Trúc Lâm là một trong những ngôi chùa xuất hiện muộn vào đầu thế kỷ 20. Chùa do sư bà Diên Trường khởi..