» Tìm kiếm:

Gerry Eisenhaur

Lo hong Firefox khien thong tin bi ro ri Lỗ hổng Firefox khiến thông tin bị rò rỉ

Mozilla hiện đang khẩn trương cho bịt một lỗ hổng bảo mật chết người mới được phát hiện trong trình duyệt Firefox. Lỗi này có thể bị tin..