» Tìm kiếm:

Gao Hucheng

Trung Quoc Hon 400 doanh nghiep co san pham thieu an toan Trung Quốc: Hơn 400 doanh nghiệp có sản phẩm thiếu an toàn

Trong một nỗ lực cải thiện tình trạng an toàn sản phẩm, nhất là đối với hàng xuất khẩu, Trung Quốc vừa lập một “sổ bìa đen” bao gồm hơn..

Trung Quoc dac phai Nha thuong thuyet thuong mai quoc te Trung Quốc đặc phái "Nhà thương thuyết thương mại quốc tế"

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Hucheng đã được đề cử làm "Nhà thương thuyết thương mại quốc tế" để đại diện cho TQ trong các vụ..