» Tìm kiếm:

Gallery 39A Lý Quốc Sư

Hai nha van va trien lam Sap dat Ban thao Hai nhà văn và triển lãm Sắp đặt "Bản thảo"

Cách nhau đúng một giáp, tuổi con hổ, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950) và Nguyễn Việt Hà (1962) ra mắt triển lãm bản thảo viết tay tại..